Gmina Dźwierzuty położona jest w samym centrum Mazur, a jej największą siłą są zaangażowani i zaktywizowani ludzie. Na terenie gminy funkcjonuje 7 Ochotniczych Straży Pożarnych, 7 Kół Gospodyń Wiejskich oraz wiele innych inicjatyw.

Oprócz wartości społecznych, gmina nie zapomina o rozwoju infrastruktury. Dzięki środkom unijnym przez 10 lat zrealizowano wiele inwestycji, w tym liczne drogi, infrastrukturę wodno-ściekową oraz modernizacje szkół.

Rok 2023 był niezwykle pracowity dla samorządu gminy Dźwierzuty. Wybudowano przedszkole i świetlicę w miejscowości Orzyny, a także strażnicę dla OSP w Dźwierzutach.