Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna to samorząd zawodowy, w skład którego wchodzi ok. 1400 lekarzy weterynarii z Warmii i Mazur. Główne zadania Izby polegają między innymi na sprawowaniu pieczy nad właściwym wykonywaniem zawodu, pilnowaniu etyki zawodowej lekarzy weterynarii, a także prowadzeniu rejestru i nadzór nad wszystkimi zakładami leczniczymi dla zwierząt.

Czy warmińsko-mazurska weterynaria w jakiś sposób odbiega jakością świadczonych usług od reszty kraju? Zdaniem prezesa, lek. wet. Jacka Łukaszewicza, absolutnie nie. Jedyny problem, jaki zauważa, to coraz mniejsza liczba weterynarzy, którzy chcą zajmować się zwierzętami gospodarskimi. Warmińsko-Mazurska Izba Lekarsko-Weterynaryjna dokłada wszelkich starań, aby zmienić ten stan rzeczy.