Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie to instytucja dbająca o aktywizację zawodową mieszkańców Warmii i Mazur. Od nieco ponad roku Urząd posiada nową dyrektor – Bożenę Piątek, która z tą instytucją związana jest już ponad 30 lat.

Województwo warmińsko-mazurskie regularnie notuje spadek liczby bezrobotnych. Pod koniec roku na Warmii i Mazurach było 39 tysięcy niepracujących, podczas gdy rok wcześniej – 41 tysięcy. Ta liczba regularnie spada od 2013 roku. Warto również odnotować, że województwo warmińsko-mazurskie od wielu lat walczy z problemem wyludniania. Od 2022 roku w naszym regionie pojawiło się również wielu obywateli Ukrainy, z czego około 16 tysięcy zasiliło rynek pracy.

Jakie plany przed Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie na 2023 rok? Miedzy innymi konkursy, które finansowane są ze środków KPO, w tym program przeciwdziałający masowym zwolnieniom, projekt aktywizujący osoby bierne zawodowo, których w naszym regionie jest 470 tysięcy, a także poradnictwo zawodowe.