Wejście Polski do Unii Europejskiej otworzyło drogę do rozwoju oraz do dużych pieniędzy. Dzięki temu gmina Janowiec Kościelny mogła wyremontować drogi, przebudować oczyszczalnię ścieków, a także zmodernizować kanalizację.

Władze gminy sięgają po każde źródło finansowania, w tym również po te pozyskiwane przez Lokalne Grupy Działania oraz po środki krajowe. Dzięki tym finansom udało się między innymi utworzyć dwa place zabaw, a także zaplanować strefę aktywności w centrum Janowca Kościelnego. Środki z Polskiego Ładu pozwoliły również wyremontować drogi, a gmina ma w planach także remonty zabytków czy utworzenie Centrum Społecznego.

W 2024 roku gmina Janowiec Kościelny dysponować będzie rekordowym budżetem o wartości 40 mln zł.