Akcesja Polski do Unii Europejskiej zmieniła wiele. Poprawiła się nie tyko jakość życia na poziomie krajowym, ale również regionalnym, tak jak w powiecie kętrzyńskim. Dzięki środkom europejskim poprawie uległo wiele dróg, szpitali, sieci wodno-kanalizacyjnych oraz szkół. Zewnętrzne środki pozwoliły również na realizację wielu projektów miękkich, takich jak podnoszenie kwalifikacji czy szkolenia.

Ostatnia kadencja była bardzo intensywna dla powiatu kętrzyńskiego. W 2023 roku ukończono remonty 23 km dróg, otwarto Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, a także pozyskano prawie 1 mln zł na otwarcie pracowni gastronomicznej w jednej ze szkół. Powiat kętrzyński ma również w planach dalsze wspieranie pieczy zastępczej.

Rok 2024 również zapowiada się bardzo pracowicie. Starostwo planuje inwestycje w szpital powiatowy, dzięki czemu zabytkowy już budynek otrzyma nowe życie i możliwości.