Wejście Polski do Unii Europejskiej zmieniło wiele w funkcjonowaniu samorządów. Dzięki akcesji, gmina Dąbrówno bardzo się zmieniła. Włodarze gminy doskonale wiedzą, jak pozyskiwać zewnętrzne środki. Przy 25-milionowym budżecie, z funduszy europejskiej pozyskano w ostatnim czasie 56 mln zł, natomiast ze środków rządowych – 36 mln zł.

Dzięki pozyskanym środkom w gminie wyremontowano wiele dróg, zainwestowano w stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, wyremontowano 5 świetlic, a także rozpoczęto budowę sali gimnastycznej w Elganowie.