W gminie Bisztynek służy 147 strażaków ochotników. Ich praca nie ogranicza się tylko do gaszenia pożarów. „Rok 2023 był w miarę spokojnym rokiem. Mieliśmy ogólnie 109 wyjazdów, 47 pożarów, a reszta to były tak zwane miejscowe zagrożenia” – informuje Piotr Cierpicki, komendant gminny OSP w Bisztynku.

Druhowie z Bisztynka mają powody do zadowolenia. Otrzymali właśnie nowy, w pełni wyposażony średni wóz bojowy. Dodatkowo gmina zainwestowała 6,7 mln złotych w budowę nowoczesnej remizy. Powstaną tu m.in. magazyn, sala szkoleniowa, biuro, pralnia i suszarnia. „Ubrania bardzo często są bardzo brudne po działaniach ratowniczo-gaśniczych, do tej pory niestety nie mieliśmy gdzie tego prać. To na pewno ułatwi nam bardzo funkcjonowanie. Sala szkoleniowa – będziemy mieli gdzie się spotkać czy omówić nawet działania, jakie kroki podjęliśmy, co trzeba poprawić” – przyznaje Piotr Kurowicki, prezes OSP Bisztynek. Przy okazji w Bisztynku wyremontowane zostaną też pomieszczenia podstacji pogotowia ratunkowego.

W Sątopach-Samulewie gmina za ponad 115 tysięcy złotych zamontowała panele fotowoltaiczne. Dodatkowo planuje zabezpieczenie dużych środków na zakup nowego wozu oraz remont infrastruktury. „W tym roku mamy zabezpieczone pieniądze w budżecie gminy, to jest 300 tysięcy złotych na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego i 140 tysięcy na remont budynku naszej jednostki. Tutaj chodzi o odwodnienie, wymianę rynien, podbitki dachowej i ogólny remont elewacji” – zapowiada Kacper Rogalski, prezes OSP Sątopy-Samulewo.

W Troszkowie również skoncentrowano się na rozwoju infrastruktury OSP, inwestując 115 tysięcy złotych w rozbudowę remizy. Dodatkowo, za kwotę 40 tysięcy złotych, zainstalowano nowoczesne ogrzewanie. „Końcówkę robimy drugiego boksu, malowanie w tej chwili idzie, także idziemy do przodu. Jesteśmy przy krajówce i to nas uratowało. Tu często są wypadki i wyjazdy są, także tu pracy mamy dość” – mówi Jan Capłap, prezes OSP Troszkowo.

Inwestycje nie tylko podnoszą poziom bezpieczeństwa lokalnej społeczności, ale świadczą też o zaangażowaniu gminy Bisztynek w rozwój jednostek OSP. „Jeżeli chodzi o sprzęt i jakość działań ochotników, którzy przecież współpracują ze strażakami zawodowymi, jest bardzo ważne, żeby ten poziom był jak najwyższy. Rok 2023 zamknęliśmy w rozdziale 754, czyli „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, kwotą 4 miliony 60 tysięcy złotych, natomiast plan na rok 2024 to kwota ponad 4,5 miliona” – informuje burmistrz Bisztynka Marek Dominiak.

Na terenie gminy Bisztynek działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP w Bisztynku i Sątopach-Samulewie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.