Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Mazurskiej Krainy od lat działa na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców na obszarach wiejskich. Brama Mazurskiej Krainy zrzesza 14 gmin z powiatów działdowskiego, nidzickiego oraz szczycieńskiego. Oprócz samorządów, do LGD należą organizacje społeczne, przedstawiciele biznesu oraz osoby indywidualne.

Poza wspieraniem wiejskich inicjatyw społecznych, jedną z najważniejszych inicjatyw LGD Brama Mazurskiej Krainy jest utworzenie wiosek tematycznych, takich jak np. wioska garncarska w Kamionce koło Nidzicy. Dzięki indywidualnej ofercie turystycznej, warsztatowej oraz przyrodniczej, wioskę odwiedza nawet 25 tysięcy osób rocznie. Na Warmii i Mazurach funkcjonuje kilka takich miejsc. Listę wiosek można sprawdzić pod adresem: http://wioskitematyczne.pl/

Jakie plany na 2024 rok? Przede wszystkim dalszy rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich, wykorzystanie walorów przyrodniczych i gospodarczych wsi, a także tworzenie nowych wiosek tematycznych.