Drugi dzień wizyty nauczycieli z zagranicy w Zespole Placówek Edukacyjnych miał bardzo praktyczny charakter. Mieli okazję zwiedzić kompleks, przyjrzeć się pracy nauczycieli i uczniów oraz zapoznać ze stosowanymi tu rozwiązaniami. „Rozpoczęliśmy prezentacją na temat metod komunikacji z wykorzystaniem narzędzi ICT. Również partnerzy z pozostałych szkół zaprezentowali nam swoje metody pracy, mogliśmy się podzielić doświadczeniami w tej dziedzinie” – mówi Ewa Wincel, nauczycielka języka angielskiego w ZPE.

Narzędzia ICT to metody komunikacji alternatywnej z uczniami, które wykorzystują nowe technologie i nowoczesny sprzęt. „Chcieliśmy pokazać nasze zajęcia, jeżeli chodzi o pracę logopedów, w jaki sposób pracują z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ale również chcieliśmy pokazać, jak stosujemy narzędzia, technologię, wykorzystujemy na lekcjach, na przedmiotach” – mówi Ewa Wincel.

Dla części nauczycieli z zagranicy była to kolejna już wizyta w Zespole Placówek Edukacyjnych, który niezmiennie robi na nich ogromne wrażenie. „To moja piąta wizyta tu w Olsztynie, w tej szkole, Zespole Placówek Edukacyjnych. Wybraliśmy tę szkołę i pracujących tu ludzi, ponieważ wierzymy, że to bardzo kolektywny system nauczania i ludzie, którzy zaangażowali się w pracę z uczniami z niepełnosprawnościami, są bardzo dobrze przygotowani. Możemy się od nich wiele nauczyć” – przekonuje Andrei Barbir z Rumunii.

Wizyta nauczycieli z  Rumunii, Włoch, Portugalii i Turcji to część projektu Erasmus+ pod nazwą „Let's adapt through ITC tools”. Kolejnym jego etapem będzie wizyta nauczycieli z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Portugalii, która jest planowana na maj tego roku.