Seniorzy są niezwykle cenni dla każdej społeczności, o czym wiedzą wszyscy w gminie Jedwabno. Najstarsi mieszkańcy gminy mają nie tylko największe doświadczenie w wielu sprawach, ale są również cennym organem opiniotwórczym. Aby sformalizować działalność seniorów, powołano do życia Radę Seniorów, której zarząd składa się z 7 osób.

Seniorzy z gminy Jedwabno są niezwykle aktywni, bo oprócz Rady działają w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Rekownica, w Klubie Seniora, w Gminnym Kole Gospodyń Wiejskich czy Zespole Pieśni i Tańca. Angażują się również w organizację dożynek, festynów, spotkań, wycieczek oraz wielu innych aktywności. Rada Seniorów zawsze znajdzie czas, aby wysłuchać potrzeb mieszkańców. W starym budynku urzędu gminy, w co drugą środę, pomiędzy 14 a 15 odbywają się dyżury. Dzięki tym spotkaniom, życie seniorów oraz pozostałych mieszkańców, zmienia się na lepsze. „Sami liderzy nie dają, nie zrobią nic, bo w grupie jest siła i pomysły. Im więcej głów, tym więcej pomysłów. No i realizujemy bardzo dużo wydarzeń. Organizacje pozarządowe wykorzystujemy, żeby pozyskać środki. Piszemy projekty” – mówi Halina Mikos, przewodniczący Rady Seniorów w gminie Jedwabno.

Aby ułatwić funkcjonowanie Rady Seniorów, władze gminy postanowiły odświeżyć stary budynek urzędu gminy. Dzięki dotacji z programu Polski Ład wyremontowany zostanie jego front, a już w przyszłości w tym samym miejscu funkcjonować będzie Regionalna Izba Pamięci. Dzięki działalności Zespołu Pieśni i Tańca oraz współpracy Polsko-Litewskiej w ramach programu Interreg, gmina będzie się ubiegać o dotację 1 mln euro na modernizację całego budynku, co nie tylko uatrakcyjni Jedwabno, ale znacząco ułatwi pracę seniorów. „W tym budynku mamy już nie tylko ten lokal przeznaczony na siedzibę Gminnej Rady Seniorów, ale też i izbę regionalną. Stwierdziliśmy, że trzeba go zmodernizować. I w ramach tego zaczęliśmy prowadzić prace. Udało nam się pozyskać 400 tysięcy z Polskiego Ładu na zrobienie ściany frontowej, łącznie z oknami” – mówi Sławomir Ambroziak, wójt gminy Jedwabno.

Gmina Jedwabno udowadnia, że odpowiednia współpraca z Radą Seniorów i organizacjami pozarządowymi pozwala znacząco zmienić oblicze gminy i pozyskiwać dotacje rządowe i unijne.