Powstawał w latach 1908 – 1909 za sprawą doktora Ottmara Kohlera. Jego historia jest bardzo znana w Polsce i w Niemczech. To jeden z najciekawszych zabytków znajdujących się na terenie gminy Jedwabno. Budynek byłego szpitala przy ulicy Wielbarskiej – w którym mieście się ośrodek zdrowia – już niebawem odzyska dawny wygląd. „Jest to ewidentnie jeden z najbardziej cennych architektonicznie budynków w Jedwabnie. Budynek ten był pierwotnie dawnym szpitalem. Na terenie wiejskim szpitali na Mazurach wbrew pozorom aż tak dużo nie było. Jest to jeden, być może z góra kilku dawnych szpitali wiejskich” – podkreśla Sławomir Ambroziak, wójt gminy Jedwabno.

Zapadła decyzja o odnowieniu elewacji zabytkowego budynku. Przetarg wygrała firma Transfer Art - System, której zadaniem jest przygotować oraz zrealizować projekt. Budynek będzie odświeżony zgodnie z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stary tynk trafi do badań, dzięki czemu uda się go odtworzyć w takiej samej formie. „Taki obowiązek nałożył na nas konserwator zabytków z Olsztyna, który tutaj bardzo rygorystycznie pilnuje zarówno składu tynku, jak i koloru, które będą odtwarzać kolorystykę oryginalnej elewacji” – zaznacza wójt Sławomir Ambroziak. Firma odtworzy również balkon, który został usunięty wiele lat temu. Na realizację projektu udało się pozyskać dofinansowanie. Inicjator budowy Ośrodka Zdrowia w Jedwabnie – doktor Ottmar Kohler, którego grób zachował się do dzisiaj na miejscowym cmentarzu ewangelickim – z pewnością byłby zadowolony.

Na realizację projektu udało się pozyskać dofinansowanie. „Koszt inwestycji po podpisaniu umowy z wykonawcą wynosi 818 tysięcy złotych, z tego 802 tysiące stanowi dofinansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład Zabytki” – informuje Mariusz Kulas, kierownik referatu rozwoju i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Jedwabno. Pozostałe 16 tysięcy pochodzi ze środków gminy.

Zakończenie prac planowane jest na 30 listopada bieżącego roku.