25 lat temu Polska przeszła reformę systemową, dzięki której powstały samorządy. Ta decyzja zmieniła wiele zarówno w krajowej, jak i lokalnej rzeczywistości. Utworzenie samorządów sprawiło również, że mieszkańcy oraz włodarze zaczęli lepiej funkcjonować ku dobru swoich małych ojczyzn.

Zdaniem marszałka Marcina Kuchcińskiego, podstawą wzmacniania autonomii samorządów jest silne partnerstwo i odpowiednia współpraca z rządem. Autonomię wzmacnia również przydzielanie kompetencji samorządom, których liczba stopniowo rośnie. W procesie autonomii nie brakuje również wyzwań w postaci odpowiedniego zarządzania instytucjami, obiektami, czy zadaniami zleconymi, np. związanymi z edukacją.

Doskonałą okazją, aby omówić wszystkie istotne dla samorządów kwestie, była IX edycja Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbył się w Mikołajkach. Takie wydarzenie to szansa na wzmocnienie więzi z innymi samorządami i z przedstawicielami rządu, na wymianę doświadczeń oraz przede wszystkim na rozmowy o przyszłości Warmii i Mazur.