Wybory rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zawsze budzą wiele emocji. W tym roku jednym z dwóch kandydatów, oprócz obecnie urzędującego prof. Jerzego Przyborowskiego startuje też prof. Joanna Wojtkiewicz z Wydziału Lekarskiego.

Jakie potrzeby dostrzega kandydatka? Między innymi wzmocnienie dialogu, współpracy i współdecydowania społeczności akademickiej o najważniejszych sprawach dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ważnym elementem jest również zadbanie o jasne i uczciwe warunki pracy oraz poprawa jakości życia studentów. Prof. Wojtkiewicz chciałaby również wprowadzić transmisje z obraz senatu, powrót do rady wydziału i klarowne wybory dziekanów.

Prof. Joanna Wojtkiewicz ma również pomysł na poprawę jakości kształcenia na UWM. Zdaniem kandydatki na rektora należy wspierać najbardziej oblegane kierunki oraz wprowadzić współpracę z przedsiębiorstwami z różnych branż, tak aby stworzyć jak najlepszy system kształcenia.