Światowy Dzień Wody, obchodzony corocznie 22 marca, stanowi nie tylko okazję do podkreślenia znaczenia wody dla ludzkości, ale też do refleksji nad wyzwaniami związanymi z jej dostępnością, ochroną i zrównoważonym wykorzystaniem. Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1993 roku, Światowy Dzień Wody skupia uwagę społeczności międzynarodowej na kwestiach związanych z tym cennym zasobem.

Głównym celem tego dnia jest podkreślenie potrzeby ochrony zasobów wodnych i zapewnienia dostępu do czystej wody dla wszystkich. Każdego roku obchody poświęcone są innemu zagadnieniu. Tegoroczne hasło „Woda dla pokoju” ma na celu podkreślenie roli, jaką woda odgrywa w budowaniu pokoju i harmonii między narodami.

Warto przyjrzeć się temu wydarzeniu nie tylko w kontekście globalnym, ale też lokalnym. Olsztyńskie wodociągi dostarczają wodę już od 1897 roku. Mają do niej dostęp wszyscy mieszkańcy miasta. Olsztyńska woda należy do wód średniotwardych i średniozmineralizowanych, jest ważnym dla naszego organizmu elektrolitem, a zawarte w niej wapń i magnez są makroelementami niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. Olsztyńska kranówka, zdobywając w 2015 roku certyfikat produktu regionalnego z Warmii i Mazur, potwierdziła swoją wartość dla lokalnej społeczności.