Style przywiązania dziecka, budowanie więzi rodzinnych oraz FASD – zespół zaburzeń rozwojowych dziecka będących efektem spożywania alkoholu w trakcie ciąży – były tematami konferencji w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.

Spotkanie dedykowane było kuratorom, sędziom, pracownikom socjalnym oraz wszystkim tym, którzy w swojej codziennej pracy stykają się z zagadnieniami psychologii społecznej dziecka. „Tematyka dzieci z FASD, dzieci z zaburzeniami więzi nie jest nam obca, ponieważ takie dzieci są w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych na naszym terenie. Zależy nam, aby poznać specyfikę tych zaburzeń, wiedzieć, jak z tymi dziećmi pracować, rozmawiać, żeby mogły być samodzielne i zaradne w dorosłym życiu” – mówi Aneta Chruściel, pracownik socjalny z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

Podczas prelekcji poruszono m.in. temat separacji małego dziecka i matki oraz wpływu na jego późniejszy rozwój. „Zaburzenia przywiązania i wczesna trauma relacyjna to są bardzo poważne problemy w psychologii klinicznej, wiele dzieci jest dotkniętych tym problemem z tytułu zaniedbania i niedostatecznej opieki. Jeśli trafiają one do systemu opieki zastępczej bądź do adopcji, bądź też podejmuje się interwencje psychologiczne czy psychoterapeutyczne wobec rodzin biologicznych, to to jest właśnie ten obszar, który dzisiaj cały dzień będziemy eksplorować” – mówi psycholog dr Teresa Jadczak-Szumiło.

Organizatorem konferencji był Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki. „Wszystkie samorządy są stworzone po to, również samorząd województwa, po to, żeby słuchać potrzeb mieszkańców, badać i diagnozować ich oczekiwania, ich potrzeby. Dzisiejsze spotkanie temu służy, po to, żebyśmy porozmawiali o naszych planach, możliwościach, jakim sposobem możemy to naprawić” – mówi marszałek województwa Marcin Kuchciński. „Bardzo się cieszę, że wspólnie z Urzędem Marszałkowskim możemy tę konferencję organizować właśnie tu, w budynku naszego Urzędu Wojewódzkiego, dlatego, bo wspólnie chcemy rozwiązywać problemy niezwykle istotne, dotyczące osób najsłabszych, potrzebujących pomocy” – dodaje wicewojewoda warmińsko-mazurski Mateusz Szauer.

Jak zapowiadają oba urzędy, to nie ostatnia tego typu współpraca.