Napaść Rosji na Ukrainę i zamknięcie granic znacząco ograniczyły rozwój przygranicznych terenów, w tym również Warmii i Mazur. Perturbacje gospodarcze i polityczne wpłynęły na migrację ludności, upadek firm, a także wzrost bezrobocia. Stąd Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030. Skierowany jest do przygranicznych powiatów województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. „Kończymy konsultacje programu. Program jest już praktycznie gotowy i mam nadzieję, że uwzględniając oczywiście wszystkie uwagi, uwzględniając wnioski, przede wszystkim oczywiście samorządowców, ten program w najbliższym czasie zamkniemy, przekażemy do Rady Ministrów” – zapewnia Jacek Protas, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Do 4 województw ma łącznie trafić 500 mln złotych, z czego na Warmię i Mazury 125 mln złotych. Dysponentem środków będzie wojewoda.  Każda gmina przygraniczna będzie mogła skorzystać z programu. „Dla naszego województwa ogromne zadanie, przygotowanie programu i wdrożenie, w tym roku jeszcze 25 mln zł, czyli jakby 1/5 środków, które będą przeznaczone dla naszego województwa na kilka lat do 2028 roku” – mówi wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.

Gminy objęte programem będą mogły otrzymać do 2 mln złotych na jeden projekt. Rządowy projekt jest o tyle istotny, że ma uzupełniać programy unijne. „Samorządowcy naszego regionu są bardzo kreatywni. Jestem na pewno przekonany, że są przygotowani do wszelkiego rodzaju projektów. Jesteśmy w trakcie ½ perspektywy finansowej jeśli chodzi o nasz program unijny, regionalny, jak i również Polskę Wschodnią, więc te projekty na pewno są w głowach” – uważa Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Program zakłada rozwój i modernizację nie tylko infrastruktury, ale związany jest również ze wsparciem edukacji, ochrony zdrowia, szkół czy domów pomocy społecznej. Umożliwia również współfinansowanie zatrudnienia asystentów z językiem ukraińskim czy białoruskim dla uczniów nie posługujących się językiem polskim. „Ten program to przede wszystkim dowód na to, jak silną reprezentację dziś mamy w rządzie. Ja również bardzo serdecznie przyłączam się do tych podziękowań za przybycie panu ministrowi Jackowi Protasowi i właśnie za ten program” – podkreśla Mateusz Szauer, wicewojewoda warmińsko-mazurski.

W województwie warmińsko-mazurskim z programu skorzystają powiaty braniewski, bartoszycki, kętrzyński, węgorzewski i gołdapski.