Rodzina z Warmii i Mazur – co zrobić, by była silniejsza? Do zastanowienia się nad tą problematyką mają skłaniać Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, które w 2018 roku odbywają się pod hasłem Rodzina – Dom – Ojczyzna. Dni Rodziny mają w regionie już dwudziestoletnią tradycję.

„To pokłosie Międzynarodowego Kongresu Rodzin, który odbył się w Warszawie, uczestniczące tam osoby z naszego województwa przyjechały i stwierdziliśmy, że trzeba zrobić coś dla rodzin. Zebraliśmy się – przedstawiciele różnych środowisk prorodzinnych i Urzędu Marszałkowskiego” - mówi o początkach wydarzenia Andrzej Taborski, przewodniczący Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. „Spowodowaliśmy, że ludzie zaczęli się ze sobą spotykać, rodziny zaczęły mówić o swoich problemach na warsztatach, konferencjach, grupach samopomocowych” - dodaje Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny to wydarzenia adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych o charakterze sportowym, rekreacyjnym i edukacyjnym. Formuła cyklu rokrocznie się rozwija. „To zintegrowanie wielu podmiotów: bibliotek, parafii, ośrodków pomocy społecznej, urzędów. Takie podejście sprzyja zintegrowanym rozwiązaniom, między innymi powstają miejskie i gminne programy polityki prorodzinnej, komisje prorodzinne i rzetelne diagnozy” - podkreśla Aneta Kowalska-Siedlecka, zastępca dyrektora oddziału okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana w Olsztynie.

XX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny potrwają do 15 czerwca 2018 roku. Finał i uroczyste podsumowanie zaplanowano w Bartoszycach. Informacje na temat wydarzeń wchodzących w skład cyklu można znaleźć w Internecie: www.olsztynski.civitaschristiana.pl.