Sesja popularno-naukowa „Miłość kard. Stefana Wyszyńskiego do Ojczyzny”, zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, stała się powodem do refleksji nad wiarą w Boga, darem życia, oraz miłością do ojczyzny. Podczas sesji uczestnicy mogli wysłuchać m.in. wykładu ks. Krzysztofa Bielawnego oraz dr. n. med. Tadeusza Wasilewskiego, który przybliżał naukę Kardynała dotyczącą obrony życia.

„W roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości będziemy rozmawiać o tym, co nam zostawił, mówiąc o miłości do Ojczyzny” - wyjaśnia ideę warsztatów Zbigniew Połoniewicz, dyrektor oddziału okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Sesja popularno-naukowa przeprowadzona w Stoczku Klasztornym w ramach Dni Pamięci kardynała Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II była okazją przypomnienia nauczania sługi Bożego prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego. Jego słowa, czyny i wiara odegrały ogromną rolę w życiu Kościoła i stają się głosem naszej trudnej historii dla kolejnych pokoleń.