Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana w 2013 roku przyjęło za swojego patrona kardynała Stefana Wyszyńskiego. „Przyjęliśmy na siebie ogromne zadanie krzewienia jego nauczania, ale także ukazywania aktualności tego nauczania i wyrazem tego są warsztaty, które realizujemy” - mówi Zbigniew Połoniewicz, dyrektor oddziału okręgowego w Olsztynie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana.

Spotkanie zatytułowane „Zrozum siebie – o sile myśli i przekonań. Czyli jak postrzegamy siebie i innych” przyciągnęło do siedziby Stowarzyszenia zarówno mieszkańców Olsztyna, dla których Prymas Wyszyński jest ważną osobą w życiu, jak i tych, dla których był to pierwszy kontakt z jego naukami. Spotkanie otworzyła prelekcja poświęcona życiu Stefana Wyszyńskiego, którą wygłosiła Iwona Czarcińska – świadek życia Prymasa. Kolejną, warsztatową część poprowadziła Wioletta Przybyszewska – psycholog i psychoterapeutka.

Oddział okręgowy w Olsztynie Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana już teraz zaprasza na kolejne spotkania, które odbędą się 26 października, 23 listopada i 14 grudnia.