Wilamowo to licząca zaledwie 346 mieszkańców wieś w gminie Rozogi. Bierze udział w projekcie samorządu województwa „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć”. Grupa aktywnych mieszkańców sołectwa Wilamowo opracowała plan odnowy wsi, przyjęty następnie przez radę gminy. Lokalna społeczność otrzyma na jego realizację 20 tysięcy złotych. „Złożyliśmy projekt na renowację obiektów małej architektury parkowej. W ramach tego projektu mamy wykonać wymianę pokrycia dachowego na altanie, odnowienie elementów konstrukcyjnych altany, dodatkowo wykonać elementy ozdobne, miejsce na ognisko będziemy także odnawiać, włącznie z zakupem stołów biesiadnych” - informuje Marzena Dzierlatka z Urzędu Gminy Rozogi. Plan odnowy wsi Wilamowo zawiera również inne elementy, ważne dla lokalnej społeczności, takie jak zagospodarowanie terenów zieleni przy mniejszym stawie, czy remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem. Społeczność Wilamowa zyska dzięki tym inwestycjom miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu, integracji czy organizacji różnego rodzaju wydarzeń. „Na pewno będziemy organizować różne biesiady, będziemy organizować spotkania, dla dzieci również, dla całej wsi. Często miewaliśmy święto pieczonego ziemniaka, organizowaliśmy dla dzieci ogniska, więc sądzę, że odnowa tego, co chcemy stworzyć, na pewno nam w tym pomoże” - zapewnia Izabela Gronowska, liderka projektu odnowy wsi Wilamowo.

W lokalnych wiejskich społecznościach prym wiodą często druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. Na strażaków – ochotników z Wilamowa zawsze można liczyć. Efekt – dzięki aktywności i zaangażowaniu mieszkańców, Wilamowo pięknieje.