Szczytno w trudnym czasie pandemii nie zrezygnowało z inwestycji. „Dzięki rozsądnej i oszczędnej polityce finansowej, zaangażowaniu burmistrza i radnych, wszystkie inwestycje, które zaplanowaliśmy w tym trudnym okresie, zostały zrealizowane” - podkreśla burmistrz Szczytna Krzysztof Mańkowski.

Ważne działania dotyczyły placówek oświatowych. Kompleksową termomodernizację przeszło Miejskie Przedszkole nr 3 „Promyczek”. Jest nowa elewacja, nowe ocieplenie, wymienione są wszystkie okna, wykonano też remont dachu i wymieniono centralne ogrzewanie. Termomodernizację przeszła również Szkoła Podstawowa nr 6. Zmieniła się elewacja zewnętrzna, wymieniono stolarkę okienną i drzwi. Odnowiono także wnętrze budynku. Remont przeszła sala gimnastyczna, salka korekcyjna, a także kuchnia. To pierwszy tak duży remont w 30-letniej historii szkoły. Działania związane z remontami w oświacie kosztowały ponad 10,5 mln złotych, z czego ponad 8 mln złotych to wsparcie unijne.

Miasto nie zapomina także o remontach infrastruktury drogowej. Przebudowano ulicę Łomżyńską, Jana III Sobieskiego i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jest tu nowa kostka brukowa, a także chodniki i strefa „Bike&Ride” ze stojakiem na rowery, będąca częścią II etapu Projektu „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego”. Inwestycja kosztowała ponad 6,5 mln złotych, z czego 4,7 mln złotych to środki unijne. W 2020 roku zrealizowano modernizację sześciu ulic ze wsparciem
Funduszu Dróg Samorządowych – Mikołaja Kopernika, Melchiora
Wańkowicza, Nauczycielską, Podleśną, Partyzantów i Powstańców
Warszawy. Łączny koszty tych inwestycji to ponad 5 mln złotych, z czego 2,1 mln złotych stanowiło dofinansowanie.

Ważne działania inwestycyjne dotyczyły także budynku przy stadionie przy ulicy Śląskiej w Szczytnie. Wyremontowano instalację wodno-kanalizacyjną, szatnie i sanitariaty, stworzono nowy magazyn na sprzęt sportowy. Remont kosztował 100 tys. złotych, z czego dofinansowanie to 47,5 tys. złotych.

Szczytno wzięło udział w Programie  Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+. Za niemal 185 tys. złotych udało się kupić 98 laptopów, 42 komputery stacjonarne, 24 zestawy internetu mobilnego i 123 kamerki internetowe, które trafiły już do szkół podstawowych i ich uczniów, by wesprzeć ich zdalną naukę. W planach jest już zakup kolejnych urządzeń.

Mówiąc o inwestycjach, nie można pominąć jednej z najważniejszych w ostatnich latach, mianowicie o rewitalizacji Zamku Krzyżackiego, który ma stać się nowym produktem na mapie turystycznej regionu. Koszt tej inwestycji to niemal 16 mln złotych. Ponad 7,7 mln złotych to środki unijne.

Nieco dalej, przy ulicy Pasymskiej w Szczytnie realizowany będzie projekt „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Szczytnie poprzez utworzenie miejsca rekreacji na świeżym powietrzu przyjaznego mieszkańcom i turystom”. Dzięki temu staną tu hamaki miejskie, powstanie parking dla rowerów i tablica informacyjna. Zagospodarowana zostanie przestrzeń miejska, a mieszkańcy i turyści zyskają nowe miejsce rekreacji na świeżym powietrzu. Koszt tych działań to ponad ponad 51 tysięcy złotych, z czego ponad 16 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie.