Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach z roku na rok pięknieje, angażuje się też organizację koncertów, a w 2020 roku również wydarzeń online. „Udało nam się tu zorganizować koncerty online, wystawę, wernisaż plastyczny. Od listopada również podjęliśmy działania związane z drobnymi remontami, odświeżeniem i doposażeniem ośrodka kultury” - informuje Karolina Lewandowska-Zając, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach.

Drugie półrocze 2020 roku przyniosło nowe inicjatywy. GOK otworzył pracownię ceramiczną wyposażoną w profesjonalny piec. „Przede wszystkim to spotkania plastyczne, rękodzielnicze, to malowanie na ceramice, to również robienie świec woskowych – głównie przez klub seniora – to także plener fotograficzny, sesja zdjęciowa z udziałem mieszkańców” - wymienia Karolina Lewandowska-Zając.

Do listopada w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach odbywały się normalne zajęcia i próby zespołów ludowych i grup instrumentalnych. W związku z obostrzeniami spotkania zostały zawieszone. Lokalni artyści, których w Rozogach nie brakuje, liczą jednak na powrót do normalności. „W czasach pandemii spotkania odbywały się bodajże do połowy października, gdzie mogliśmy spotkać się na świeżym powietrzu. Nie zawieszamy działalności, panie tęsknią, żeby się spotkać jak najszybciej, żeby pośpiewać, bo to jest ich całe życie” - podkreśla Danuta Mrówka z zespołu ludowego „Dąbrozianki”.

Wszystkie zespoły ćwiczące w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach co roku zajmują czołowe miejsca w konkursach lokalnych, ale też ogólnopolskich. Ich poczynania można śledzić na Facebooku Ośrodka.