Świetlica to miejsce, gdzie rodzą się talenty i wykluwają pomysły. Od sześciu lat taka instytucja działa również w Dźwierzutach. „Odbywają się tu zajęcia dla dzieci i młodzieży, są to zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, artystyczne, kulinarne, które dzieci bardzo lubią i różne warsztaty tematyczne związane z różnymi świętami. Przy świetlicy działa też zespół „Dźwierzuckie iskierki”, który chętnie występuje podczas lokalnych imprez” - informuje Beata Lipska, instruktor w Gminny Ośrodku Kultury w Dźwierzutach.

Dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia w świetlicy rozwijają nie tylko swoje zainteresowania, ale uczą się też pomagać. W ramach projektu fundacji „Kółko Graniaste” podopieczni dźwierzuckiej świetlicy stworzyli świąteczne kartki i ozdoby dla osób starszych i samotnych, dając dobry przykład innym miejscowościom.

Obecnie dźwierzucka młodzież realizuje projekt „Mazurska Młodzież – Dobre Spotkania”. Efektem będzie książka z legendami. Uczestnicy w grupach dzielą się obowiązkami, rozwijając szereg umiejętności z zakresu podziału pracy, organizacji pracy i zarządzania pieniędzmi. W ramach projektu, oprócz książki, powstanie także ogród. Uczestnicy zorganizują też wyjazd do jednego z olsztyńskich kin oraz piknik dla mieszkańców Dźwierzut.