Dojazd do lekarza, do pracy, na zakupy, do szkoły, na zajęcia pozalekcyjne – mieszkańcom wsi i małych miejscowości takie codzienne czynności sprawiają wiele problemów. Dlatego gmina Biskupiec od września 2021 roku uruchomi komunikację zbiorową, która ma ułatwić życie mieszkańcom. „Dzięki temu nasi mieszkańcy będą mogli się poruszać między sołectwami, między Biskupcem a sołectwem, między Biskupcem a Olsztynem, tych linii będzie około dziesięciu. Myślę, że naprawdę to jest dla naszych mieszkańców fajny temat, żeby też mogli zostawiać samochody i tutaj ta idea ekologiczna też idealnie się w to wpisuje. Jeśli się nasi mieszkańcy przyzwyczają i będą korzystali z tego transportu zbiorowego, większość samochodów zostanie w domach, to wpłynie przede wszystkim na jakość powietrza w naszym regionie” – podkreśla burmistrz Biskupca Kamil Kozłowski.

Decyzję o uruchomieniu komunikacji zbiorowej radni Biskupca podjęli jednogłośnie. Wyszli tym samym naprzeciw oczekiwaniom wielu mieszkańców. „Od dłuższego już czasu wyraźnie było widać brak tej komunikacji właśnie między wioskami naszymi z gminy a Biskupcem, a nawet Biskupcem i Olsztynem. Takie głosy dochodziły do naszych radnych, dlatego właśnie też i tutaj ta decyzja właśnie była, jaka była – nie było żadnych wątpliwości przy głosowaniu” – przyznaje Janusz Szczawiński, radny Rady Miejskiej w Biskupcu.

Dzięki porozumieniu, jakie zostanie zawarte pomiędzy gminami Biskupiec, Olsztyn, Purda, Dźwierzuty, Kolno i Barczewo, komunikacja zbiorowa będzie miała wymiar międzygminny. Dla mieszkańców niewielkiej gminy Kolno transport zbiorowy będzie ogromnym ułatwieniem. „Podstawową rzeczą jest dla nas dotarcie przez uczniów do uczelni wyższych, jak i również ponadgimnazjalnych. Zależy nam również, by nasi mieszkańcy dotarli bez problemu do innych instytucji, jak i również urzędów znajdujących się w Olsztynie bądź powiecie olsztyńskim” – mówi Piotr Szulc, wójt gminy Kolno.

Wypracowany w wyniku porozumienia układ międzygminnej komunikacji zbiorowej to ogromne przedsięwzięcie. W najbliższym czasie wyłonione zostaną podmioty realizujące połączenia, obecnie opracowywane są rozkłady jazdy i siatki połączeń uwzględniające potrzeby mieszkańców. Takie rozwiązania funkcjonują już w innych gminach powiatu olsztyńskiego, których mieszkańcy chętnie korzystają z tej formy komunikacji.