Za nami wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę elektrociepłowni przy ulicy Bublewicza w Olsztynie. Ten obiekt jest jednym z najnowocześniejszych na skalę polską i europejską. To instalacja termicznego przekształcania odpadów, która wytworzy z nich energię cieplną i elektryczną.

Instalacja składa się z dwóch obiektów – pierwszy to kotłownia szczytowa złożona z dwóch kotłów olejowo-gazowych, które są już na placu budowy i zostaną uruchomione do końca roku, co spowoduje, że do mieszkań w Olsztynie popłynie czyste, ekologiczne ciepło. Drugą część instalacji stanowi system termicznego przekształcania odpadów – te budynki będą okazałe, bo znajdzie się tam między innymi turbina generująca energię elektryczną. Elektrociepłownia pokryje około 30%zapotrzebowania na ciepło, zastępując wysokoemisyjne kotły zasilane paliwami stałymi.

Ta nowoczesna elektrociepłownia w znacznym stopniu przyczyni się do rozwiązania problemu odpadów w Olsztynie i okolicznych gminach, zmniejszy też koszty składowania śmieci i ich utylizacji. Projekt jest pierwszym w Polsce, który ma status „zielonego kredytu”, co oznacza, że został zweryfikowany przez niezależnego audytora.