Kultywowanie tradycji przodków jest bardzo ważnym elementem lokalnego patriotyzmu. W Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach zorganizowano sympozjum naukowe „Mazurska Gadka”, poświęcone mowie i kulturze Mazurów. „Większość mieszkańców naszego terenu, naszej gminy to mieszkańcy napływowi. Chcielibyśmy pamiętać o osobach mieszkających tutaj przed nami. To był ich dom, to była ich ojczyzna. I po prostu nie możemy o nich zapomnieć” – mówi Marianna Bogusława Szydlik, wójt gminy Dźwierzuty. „Jest to bardzo ważne, ponieważ przez takie działania możemy przywracać powoli ginącą nie tylko gwarę, ale również kulturę i historię” – podkreśla Robert Arbatowski, prezes stowarzyszenia „Związek Mazurski”.

W trakcie wydarzenia wyróżniono laureatki konkursu poetyckiego „Z polskiego na nase”. Każdy wiersz został starannie przetłumaczony na mazurską mowę przez Pawła Szutowa – studenta polonistyki i pasjonata gwar, mieszkającego na co dzień w Sankt Petersburgu.  Oprócz tego można było również usłyszeć tradycyjną muzykę w wykonaniu artystki Anny Brody.

Ważnym elementem sympozjum były wystąpienia dotyczące mazurskiej mowy. Wykłady dotyczyły między innymi różnic pomiędzy gwarą, gadką a językiem. Pokazywano również przykłady codziennych mazurskich słów o niezwykłym znaczeniu.

„Mazurska Gadka” to pierwsze tego typu sympozjum, lecz dzięki staraniom władz gminy Dźwierzuty ma szansę stać się wydarzeniem corocznym.