Opieka nad osobami z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważna dla władz gminy Gietrzwałd. Dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 zrealizowano program usługi indywidualnego transportu door-to-door. Jego głównym celem jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej grupie 30 mieszkańców gminy z ograniczoną mobilnością. Dofinansowanie obejmowało zakup specjalistycznego samochodu dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami oraz zatrudnienie kierowcy i asystenta kierowcy usługi door-to-door. „Uczestnikami projektu są osoby z ograniczoną mobilnością, osoby pełnoletnie, mieszkańcy gminy Gietrzwałd. Są to osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, chorujące przewlekle, poruszające się na wózkach, o kulach, słabowidzące i niedowidzące” – wyjaśnia Emilia Lejman, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie.

Dzięki umowie, którą Gmina Gietrzwałd podpisała z PFRON Oddział Olsztyn projekt door-to-door ułatwia osobom z ograniczoną mobilnością dojazdy do lekarzy, zakładów pracy, czy zajęć aktywizujących, a także dostęp do warsztatów terapii zajęciowej. „Najważniejsze jest to, że te osoby nie są już zamknięte w swoich domach, w czterech ścianach i dzięki temu projektowi mogą wyjść z domu, mogą realizować się zawodowo i społecznie” – podkreśla Emilia Lejman.

Mieszkańcy gminy Gietrzwałd niezwykle cenią nowo powstałe możliwości. Dla wielu z nich Door-to-door jest bardzo dużym ułatwieniem oraz szansą na aktywizację społeczną. „Mieszkamy niedaleko Olsztyna, w Naterkach. Bywają problemy właśnie z tym, żeby Kubę dowieść do placówki, bo korzysta z warsztatów terapii zajęciowej. Dowiedziałam się, że istnieje taki projekt Door-to-door, w który Kuba wpisał się znakomicie” – przyznaje Hanna Szałkowska, mama autystycznego syna.

Aby skorzystać z projektu Door-to-door, należy zgłosić się do Urzędu Gminy Gietrzwałd lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gietrzwałdzie. Dzięki unijnym środkom, udział w programie jest bezpłatny.