Lokalna Grupa Działania „Południowa Warmia” rozpoczęła swoją działalność wraz z poprzednią perspektywą finansową, a więc w latach 2007 - 2014. LGD mają za zadanie wspieranie mieszkańców obszarów wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców. 50% środków musi być przeznaczone na przedsiębiorczość, czyli startupy i rozwój działalności gospodarczej.

LGD „Południowa Warmia” obejmuje swoim działaniem 8 gmin. Organizowane są nabory wniosków – na stworzenie startupu można uzyskać nawet 60 tysięcy złotych.

W czasie pandemii wielu beneficjentów odczuło jej skutki. Ci, którzy w tym czasie wystartowali, na szczęście poradzili sobie dość dobrze, otrzymując wsparcie od LGD. Niestety w drugiej gałęzi działalności dało się odczuć spadek aktywności. Aktywizacja mieszkańców w tym trudnym czasie bardzo spadła. Spotkania i szkolenia były bardzo trudne do zorganizowania. LGD „Południowa Warmia” stara się wspomóc mieszkańców w powrocie do normalności i umożliwić zwyczajne kontakty.