Transformacja energetyczna Polski jest konieczna, a żeby do niej doszło, niezbędna jest współpraca biznesu z samorządami. Idealnym przykładem takiego działania jest Lidzbark Warmiński, który w porozumieniu z firmą Veolia Północ buduje na terenie miasta Ciepłownię Przyszłości. Dzięki niej, pod koniec 2023 roku 90% energii cieplnej zasilającej jedno z osiedli będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii.

Udana współpraca zaowocowała zawarciem umowy na dzierżawę przyłącza energetycznego do ładowania elektrycznych autobusów kupionych przez samorząd. „Dla miasta Lidzbark Warmiński jest to duża wartość, ponieważ na chwilę obecną jest budowana Ciepłownia Przyszłości tutaj, ale też podpisanie umowy będzie bardzo istotnym elementem, ponieważ zieloną energię będziemy mogli taniej kupować właśnie od firmy Veolia do naszych autobusów do komunikacji miejskiej” – mówi Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. „Miasto Lidzbark jest miastem wyjątkowym. To jest takie miasto, gdzie my z wielką radością realizujemy nasze inwestycje. Jest to miasto otwarte na współpracę. Jest to miasto otwarte na innowacje. Jest to miasto otwarte na zielone inwestycje” – podkreśla Magdalena Bezulska, prezes Veolia Term.

Jednym z ważniejszych zadań Ciepłowni Przyszłości będzie wspieranie pomp ciepła współpracujących z sezonowymi magazynami ciepła. Projekt ma również przede wszystkim przyspieszyć dekarbonizację i zieloną transformację energetyczną w skali lokalnej. Głównym wykonawcą zadania jest firma Euros Energy. Inwestycja możliwa jest dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich – Programu Inteligentny Rozwój, będącego w dyspozycji Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. „Jest to wyjątkowy projekt, ponieważ pokażemy tutaj, jak można transformować ciepłownictwo w Polsce. System grzewczy, który powstaje, nie będzie korzystał w ogóle z węgla, również z gazu nie będzie korzystał. I 90% energii w bilansie tej ciepłowni będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca” – wyjaśnia Tomasz Walczak, wiceprezes Euros Energy. „Transformacja jest długofalowym projektem, a kryzys być może zakłóci harmonogram jej realizacji, ale transformacja jest. Każdy mówi, że być może ona przyspieszy, a projekt Ciepłownia Przyszłości wpisuje się doskonale właśnie w transformację energetyczną” – podkreśla Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Polska strategia energetyczna zakłada odejście od węgla do 2030 roku i całkowitą neutralność klimatyczną do 2050 roku. Dzięki swoim zielonym inwestycjom, Lidzbark Warmiński może stać się przykładem i inspiracją dla innych samorządów.