Kluczową inwestycją gminy Dźwierzuty w 2022 roku jest budowa przedszkola w miejscowości Orzyny. Stworzony został kompleks, który pomieści przedszkole i szkołę, a w dalszej perspektywie jest budowa „Orlika”. W Orzynach powstanie również świetlica. Gmina przede wszystkim inwestuje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną – już udało się zmodernizować dwie stacje uzdatniania wody, dwie pozostałe również będą modernizowane.

Gmina pozyskuje fundusze z Polskiego Ładu, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Funduszu Inwestycji Lokalnych i z Funduszu Sprawiedliwości. Z tego ostatniego pochodzą środki na doposażenie OSP. Pozyskiwane są również środki z PROW i Regionalnego Programu Operacyjnego. W latach 2018 – 2021 gmina wydała na inwestycje ponad 14 mln zł, w 2022 roku plany inwestycyjne opiewają na 9 mln zł.

Po okresie pandemii odbyło się w Dźwierzutach wiele imprez organizowanych przez GOK, ale również przez sołectwa.