Lets adapt through ITC tools to nowy projekt realizowany w Zespole Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. „Ten projekt dotyczy tego, w czym jesteśmy chyba najlepsi, bo będziemy mówić o wykorzystaniu technologii i komunikacji wspomagającej w edukacji i terapii dzieci z niepełnosprawnościami, więc to będzie bardzo intensywny tydzień z prezentacją naszych osiągnięć i mam nadzieję, że przyniesie dużo satysfakcji” – mówi Wanda Agnieszka Jabłońska, dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.

W projekcie biorą udział przedstawiciele szkół z pięciu krajów partnerskich. „Naszymi partnerami projektu są nauczyciele ze szkół z Portugalii, Włoch, Rumunii oraz Turcji, także tutaj mam nadzieję na owocną współpracę, na wymianę dobrych praktyk no i na to, że nauczymy się czegoś nowego od naszych partnerów” – mówi Ewa Wincel, koordynatorka projektu, nauczycielka języka angielskiego w ZPE.

Pierwszy dzień szkolenia był okazją do zapoznania się z pozostałymi uczestnikami i przedstawienia swoich placówek. „Każdy z partnerów projektu przedstawi oczywiście metody, które stosuje w swojej pracy, a następnie zaprosimy naszych partnerów ze szkół do zajęć warsztatowych, gdzie zaprezentujemy metodę SI – opowiada Ewa Wincel.

Spotkanie w Polsce było inauguracją projektu. Koncentrowało się wokół komunikacji z osobami niepełnosprawnymi przy pomocy narzędzi IT. „Fakt, że gdzieś już z tych wcześniejszych doświadczeń koordynator projektu wskazał, że jesteśmy wiodącą placówką w zakresie wykorzystania tej technologii asystującej i wspierającej i komunikacji alternatywnej i mamy co pokazać w tym zakresie jest dla nas też nobilitujący, ale to też jest oczywiście ciekawość, co się dzieje w innych krajach” – mówi dyrektor Wanda Agnieszka Jabłońska.

Uczestnicy projektu spotkają się kolejno w Turcji, Portugalii, we Włoszech i w Rumunii. Zapoznają się z metodami pomocy w lekcjach matematyki, zgłębią zagadnienie rozwoju psychomotorycznego oraz metod ułatwiających osiągnięcie maksymalnej samodzielności życiowej. Projekt potrwa do 2025 roku.