W Polsce funkcjonują 24 Izby Adwokackie, które zrzeszają blisko 20 tysięcy członków. Izba Adwokacka w Olsztynie zrzesza ok. 300 osób – to między innymi adwokaci i aplikanci. Głównym zadaniem tego samorządu jest nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zawodu, szkolenie aplikantów, czy organizowanie szkoleń dla członków.

Oprócz wymienionych funkcji, Izba Adwokacka w Olsztynie prowadzi wiele aktywności pro bono. Zrzeszeni adwokaci starali się nieść pomoc poszkodowanym podczas Strajku Kobiet oraz podczas wybuchu wojny w Ukrainie, oferując wszystkim uchodźcom bezpłatną pomoc prawną. Oprócz tego adwokaci starają się regularnie odwiedzać szkoły, aby przekazywać wiedzę o polskim systemie prawnym.