Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie był organizatorem akcji utylizacji dużej ilości odpadów azbestowych na terenie posesji należącej do powstańców warszawskich. Starsi ludzie zgromadzili na swoim podwórku około 1,5 tony niebezpiecznej substancji. Fundusz nieodpłatnie zorganizował tę akcję na prośbę Muzeum Powstania Warszawskiego, sfinansował również utylizację azbestu.

Rakotwórczy azbest był powszechnie używany do krycia dachów w II połowie XX wieku. Na terenie Warmii i Mazur jest jeszcze do usunięcia ponad 200 tysięcy ton tego niebezpiecznego minerału. WFOŚiGW realizuje rządowy program jego utylizacji – w 2021 roku do programu zgłosiło się 14 gmin, usuniętych zostanie 850 ton wyrobów azbestowych na kwotę blisko 500 tys. złotych.

Współpraca rządu z samorządem województwa, który zobowiązany jest do utylizacji azbestu, przynosi już efekty w skali całego kraju. Wszystkie informacje na temat utylizacji azbestu można uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.