Pracownia rentgenowska Szpitala MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie – miejsce, bez którego współczesna medycyna nie mogłaby funkcjonować. To tu wykonuje się badania, które umożliwiają błyskawiczne wykrycie wielu chorób. I to właśnie tu uczniowie Szkoły Policealnej im. prof. Zbigniewa Religii, którzy wybrali kierunek Technik Elektroradiolog, zdobywają doświadczenie – i to pod okiem absolwentki ich szkoły. „Swoim doświadczeniem staram się podzielić z przyszłymi kolegami w fachu, staram się ukierunkować ich na to, co jest ważne w zawodzie, żeby nie popadać w rutynę, być zawsze wyczulonym, otwartym dla pacjenta” - mówi Beata Deka, kierownik zespołu techników w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala MSWiA w Olsztynie.

Nauka na kierunku Technik Elektroradiolog otwiera szereg zawodowych perspektyw. Daje szansę na pracę w pracowniach zakładach badań obrazowych i elektromedycznych, a także radioterapii. Absolwenci znajdują również zatrudnienie w pracowniach rentgenowskich, tomografii komputerowej i spirometrii. „Wybrałem ten kierunek bo jest przyszłościowy, może być dobrym sposobem na życie oraz nie wymaga dużego wysiłku fizycznego” - przyznaje Mateusz Bujewski, uczeń II roku na kierunku Technik Elektroradiolog.

Podczas takich zajęć uczniowie zdobywają wiedzę potrzebną do wykonywania specjalistycznych badań. Ćwiczą też wykonywanie badań. „Na przykład sobie mogą nawzajem zbadać serce, oczywiście potem te wyniki interpretujemy, omawiamy” - mówi Jolanta Grotkowska-Chrapan, nauczycielka na kierunku Technik Elektroradiolog. Uzupełnieniem programu nauczania są również zajęcia, podczas których uczniowie doskonalą umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Nauka na kierunku technik elektroradiolog jest bezpłatna. Cykl kształcenia trwa 2,5 roku i realizowany jest w systemie dziennym. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.medyk.olsztyn.pl.