Bez tej osoby gabinet stomatologa nie mógłby sprawnie funkcjonować. Asystentka stomatologiczna to jeden z nowoczesnych kierunków kształcenia, które w swojej ofercie ma Szkoła Policealna Cosinus w Olsztynie. „Zdobywamy umiejętności na takim poziomie, że jesteśmy właściwie w stanie wejść po takiej szkole do gabinetu i zacząć pracę, asystować lekarzowi” - mówi Monika Bartłoczuk, uczennica Szkoły.

Ten kierunek może wybrać każdy absolwent liceum lub technikum, również bez zdanego egzaminu maturalnego. Przyswajanie wiedzy teoretycznej połączone jest tu z zajęciami praktycznymi realizowanymi w Wojewódzkiej Stomatologicznej Przychodni Specjalistycznej w Olsztynie.

Po ukończeniu nauki, absolwentki kierunku Asystentka Stomatologiczna mogą znaleźć pracę w kraju i poza jego granicami.

Nauka na kierunku Asystentka Stomatologiczna w Szkole Policealnej Cosinus w Olsztynie jest bezpłatna i trwa rok. Zajęcia odbywają się w systemie wieczorowym, trzy dni w tygodniu. Szczegółowe informacje dostępne są w Internecie: www.cosinus.pl/olsztyn.